Google+ Badge

Minggu, 27 Januari 2013

PAK ALUI

  Suatu ari, Pak Alui beniat ngabas gala entanam di bawas seborank kamponk. Teraher pogi, ada sekitar limak Jemat lalu. Mudah-mudah, piker Pak Alui, ada yang tau diamik. Gala pucok dan isik ubi, entimun, tronk prat, labuk aik, kunur, kusut ular, perengi… pokok ah gala entanam uma. Kula yang becereta, mada ulih notay sutik-sutik gala petanam. Sokut penyawak. Dan lagi sanak menyadik… (Sssst…! Bayah madah urank, ngah…tuk resia negara)… Pak Alui senirik, mada ngingat peresis, apai-apai jolu yang ditanam ah.

Koti bak em baka enya nak ngingat ah. Enya be-entanam, lain melain dari urank. Enti urank, kan saja bebonar be-entanam. Mulai dari milih bonih, encari tanah tunu yang bagus, sampai ke perkara maham sepat tebeat entanam nyak: ada yang bekali tanah, ada gak yang ditugal, ada yang cucok piak-piak jak am dan lain-lain. Nah, Pak Alui koti? Bonih entah apai-apai jak, dimasok ah dalam ragak, lalu barank ngari jak em ngamur ah. Ngadap kulu, kulu pamur. Ngadap kilik, kilik pamur. Ngadap ke aik, aik pamur… kepajah-pajah ah enya engkabur…
Selain nyak, enya ngabas bawas, gosak dah beropai ari tuk Umak Alui mesik pemansak lain. Robonk, pakuk, robonk, pakuk… daun ubi jak mada. Kebon ubi dan gala entanam Umak Alui di belakang rumah rorak rongka, rusak binasa, empadai pengidup baru sidak ah: kamink tiga ikuk. Sikuk benama Kelinton, putih bulu ah. Sikuk lagik betinak, putih mampih gak bulu ah, nama ah Dabalyubus. Sikuk terakher, itam kelantum, benama Embama. Entik Kelinton nyak, mudah am ngenal ah. Idonk ah bebeda dari kamink lain. Seja upa…maap sanak menyadik, kita ija jak em, ngah… idonk kamink benama Kelinton nyak saja upa e-en-ge-ka-u-ye-u-te. Kelinton saja paling hanal ngetal idonk ah nyak ke burik pangan ah. Entik Dabalyubus, paling tuju karoke. Eh, togal. Kamink karoke? Salah kula, Bo. Maksud kula paling tuju mangkas. Mangkas dalam basa kamink lah. Te-embek-embek. Apai lagik entik nomu jolu yang lobih alus, upa ucink, manongkh, tikus, semadak, amak dan lain-lain. Sedangkan Embama, empuk penyakik tuju ngerenyenk. (Sementara, kita totak. Kolak, ingat kih kula, bila-bila masa, nyereta The Adventures of Three Embek. Kesah-kesah masa kocik sidak, sampai sidak ah tau jadi pengingun keluarga Pak Alui. Temasok, koti siasat sidak dalam menghadapi asuk bosar benama Pebebe. Tuk, kita pulang doluk ke Pak Alui yang nak pogi ke bawas.)
Nyak em tih sanak menyadik… Robonk, pakuk, robonk, pakuk… sekali lagik… robonk, pakuk, robonk, pakuk… lojuk gak lidah Pak Alui. Maka ari tuk, tekad Pak Alui, apai pun tejadi, tejadilah. Sekirak ah mesik nomu gala jolu nang patut kai engkayuk, mauk temauk em ngangkut gala daun lamank, gala kemibik atau pucok rosam. Ah, entik ada urank teheran-heran ngapai upa piak baka jolu kai pajuh, padah kih jak em nyak adalah jenis-jenis pemajuhan ekstreem kuliner. Selesai. Mesik urus. Dah ngematut dirik dengan pesen dan stel pocak pemogi, Pak Alui siap pogi ke bawas. Mada kelupak tangui, amingkh, bakak, ragak, ketoro, kelayak, kisak, capanth, duak lamar goni turus ijau dan mako tepek. Di pingangh ah, tekobat parank kantingk (parank mada be-ulu). Belubah enya nurunt dirik ah dari rumah. Enya mada entawu, Umak Alui duak nyanak Alui di belakang rumah. Nalaw Dabalyubus yang empitaw nanok batang kelotok. Belubah enya nurunt tangak rumah, ngelalu lobuh, nurunt tangak kenamingkh, niti pantai aik, niti panti dan sampailah enya ke jamanth.
Sampai di jamanth, baruk enya kerayak. Nai perawu ah? Ronong ke laut jamanth, mesik. Ke darat jamanth, mesik. Pantai aik, mesik. Waeee…lerrr… baik kah mada, tuk?...
Inang-inang konak curi…
Inang-inang beranyut…
Inang-inang ada sidak makai, pi mada bepadah…
Copat-copat Pak Alui ngelotak gala baban gala pebawak. Di ronong ah lagik bebonar, antong-antong yang malar kai enya ngobat perawu. Mesik petunyok, mesik petana. Emhhh…entik dicuri, sopai pencuri ah? Ngapai enya sampai encuri? Duak sopai enya nyual ah? Beropai roga ah? Di onay sidak bejual beboli? Ada beteken-teken jom? Yang jadi saksi jual boli nyak sopai? Pakai apai yang moli nyak nawur ah? Duet tunai ataukah kuitansi?
Entik beranyut, sampai konai? Sampai kilik kamponk atau sangkut di tolok? Atau sampai di kamponk-kampong kamat ilik nun? Sopai yang nomu ah? Ketawu mada yang nomu bahewa perawau nyak empuk aku? Entik mada ketawu, ke sopai enya betanyak? Apaikah enya betanyak ke urang yang tawu atau yang mada entawu? Entik ketawu, apaikah enya diam-diam jak ataukah tegorak ati ah mulank ke aku? Entik diam, sampai bila enya diam? Hoahhhh....emmmhhh... Entik mulank ke aku, apaikah enya minta tobus? Bila enya nak nobus ah? Dengan sopai enya nobus ah? Apai jolu kai petukar nobus? Sangup jom aku nobus ah? Entik mada sangup, koti cara encarik kata keputus?
Entik minyam, sopai? Ngapai mada bepadah? Apaikah urank nyak ada urus yang sesak? Nah, urus apai yang sampai sesak upa piak? Tekonak tekaik tesangkut paut dangan penyawak kah? Sopai yang ada urus dangan penyawak? Ada apai dangan penyawak ah nyak? Sakik kah enya? Sakik apai? Hoahhhh....emmmhhh... Dah pelamak ah? Baru kah benaun? Kalak be-entama mada? Entik kala be-entama, duak sopai? Konak mada gala ramu pengobat dengan gala cutak pomang cuca jampi ah? Entik ajom konak, ngapai ajom betanyak bepaham duak aku? Memang ah aku tuk panai becuca ngobat urank? Teros terang, mada tau kuh. Bagus kitak nanyak urank lain jak em yang lobih paham, yang ada elmu penawu…bayah duak aku kitak nanyak jolu upak piak. Bonar, bah. Bukan aku bolek. Mada tawu kuh ngobat urank. Entik kita ajom pecayak, bak kitak nanyak anak bini kuh. Alui sonangkh batok jak mada tau ku ngurus ah. Penawu kuh, borik pel ponay. Nyak jak em. Hoahhhh....emmmhhh... Hoahhhh....emmmhhh... Marik tih, kalak Alui konak amak…blabla…molas mantaw ah… blabla… saja komangkh bigik ah… blabla… blabla…blabla….zzzzz…..zzz zzz….zzzzz… Sampai ati, sanak menyadik. Gosak miker mesik perawu di jamanth, Pak Alui sampai tegalai-galai. Tegalai-galai maham, sampai tetiduk-tiduk. Tetiduk-tiduk, sampai beguruh pasuhhh… Annn… gala sanak menyadik, piak jak em doluk cereta kita. Bayah hawater. Masih tubikontinyut. Kula belopa. Nak “….zzzzzz….” doluk. Tongah malam tuk. Bigik mata dah betungkat pakai penguris. Tapi sependa kula tiduk, ada hal penteng tekonak cereta di atas. Hoahhhh....emmmhhh... Ada hikmah yang tawu kita amik. Urank jeman tuk ada gak nang madah sebagai pesan moral. Apai posant moral cereta Pak Alui yang ilang perawu?... Annn…saja bonar am sanak menyadik. Sepakat kula dengan apai penapat sanak menyadik tadik. Apai yang dipadah sanak menyadik tadik, Hoahhhh....emmmhhh... seja sama peresis dengan apai yang ada di dada kula. Sama peresis dengan apai yang dah di ujonk mulut kula, nyaris disobut, amper tejantuh. Bahewa posant moral cereta tuk, mesik lain mesik bukan, entik kita ilang perawu, bayah nak miker aneh-aneh. Pajah tiduk di jamanth. Bayah em miker gilak. Sampai bila pun, entik kita ilang perawu, tetap sutik am antonk kita betanyak. Tanyak jak em duak engkurak. Ajomkah ada dalel mengata: “kura-kura dalam perahu”...?


Tidak ada komentar:

Posting Komentar